Gamla nyhetsbrev


Ibland vill man veta hur det var...

Välkommen till min nya webbsida


Ni kommer på denna sida, för att kunna inhämta korrekt information.

Genom kunna se tidigare nyhetsbrev kan du bredda din vetskap om författaren.


Författare Jesper Persson