1,1 miljarder sökningar har  gjort mig kulturell i världen... 


Inte undra på att jag känner mig stolt!
Boken: The war against societyVad menas med kulturell?

Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo 'odla'. ... Kultur definieras även som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation.


Kultur – Wikipedia

https://sv.wikipedia.org › wiki › Kultur

Snacka om att det känns som en käftsmäll...


Jag känner både stolthet och frustration över att inte veta varför denna bok går så bra och att stora delar av världen vill få tag i denna boken känns bra. 

Varumärke:

Från Svensson till Kriminell och Vägen tillbaka 


Författare Jesper Persson

Musmatta

Musmatta

Keps 1

Handsydda

Keps 2

Handsydda

Tidigare böcker på  reklammuggar

The Pointman

mugg

Författarmugg

designad med namnunderskrift

av författaren Jesper Persson

I Skuggan av Samhället